Működés

Az egyesület tagjai heti rendszerességgel találkoznak és a Békéscsabát érintő aktualitásokat tárgyaljuk át.

Fontosnak tartjuk a békéscsabai lakosokkal való folyamatos és szoros kapcsolattartást, ezért különböző formákban teremtünk lehetőséget arra, hogy személyesen vagy elektronikus úton is kinyilváníthassák véleményüket és ezáltal folyamatosan naprakészek lehessünk a békéscsabaiakat érintő kérdésekben.

A fentiek alapján olyan megvalósítandó „akciókat” tervezünk, amiket úgy valósítunk majd meg, hogy ahhoz egyesületi tagságtól függetlenül bárki csatlakozhasson.

A Patrióta Békéscsaba Egyesülettel kapcsolatos bürokráciai teendőket rendszeres egyeztetés alapján az egyesület elnöksége végzi.

Mivel számunkra fontos a közösségépítés és azt szeretnénk elérni, hogy Mi BÉKÉSCSABAIAK közösen, valódi értéket teremtve fejleszthessük városunkat utódaink számára, ezért az egyesület minden tagjának van szavazati joga, és az egyesülettel kapcsolatos kérdéseket közösen szavazzuk meg.

Folyamatosan készítünk kiértékeléseket a korábbi „akcióink” eredményességéről, melyeket rendszeresen publikálunk a különböző közösségi média felületeken és a honlapunkon is.